ร่ำรวยด้วยมนต์มีจริงหรอร่ำรวยด้วยมนต์มีจริงหรอ

ความมุ่งมาดของคนเราส่วนใหญ่ล้วนต้องการความสบายจากการมีเงินมีทรัพย์สินมากมายโดยเฉพาะการมีชื่อเสียงว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์ผู้คนจำนวนมากเลือกทางการ


เป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติงาน,ขยัน,อดออม,ประหยัด,แม้กระนั้นก็มีมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เลือกขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์อาคม แม้กระนั้นยังคงขี้เกียจขาดความทรหดอดทนและก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำอบรมสั่งสอนที่สร้างความเชื่อถือในความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงโง่งมเหมือนกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อเชิดชู คุณพระรัตนตรัยแล้วก็ยังมีคาถาอาคมที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงงี่เง่าเหมือนดังอาทิเช่นอาคม หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่ถ้าคนไหนกันหมั่นพร่ำสวดมนตร์และก็ทำตามเวทมนตร์คาถานี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของอาคมดังต่อไปนี้
อุ อุฐานสัมปทา มีความหมายว่า
ให้ถึงพร้อมทั้งความมุมานะ ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง แล้วก็สู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ ขยันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
อา อารักขสัมปทา แสดงว่า
ให้ถึงพร้อมการดูแลและรักษา เป็นการป้องกันเงินทรัพย์สินที่หามาได้จากความมุมานะให้มีความปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ถ้าแต่ว่ายังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบแล้วก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการงอกงาม
กะ นางงามที่ไม่ยี่ห้อ หมายความว่า
การมีมิตรแท้ การคบสหายดี อาทิเช่น มีเพื่อนผู้ร่วมการทำงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความสุจริตใจ ไม่คิดปอกลอกฉ้อโกงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการชี้แนะในวิธีทางที่ถูก ได้เผชิญอาชีพดีหนทางสำหรับเพื่อการหาเลี้ยงชีพ และไม่ชักชวนกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ 
สมชีวิตา แสดงว่า
การดำรงชีพตามความเหมาะสม อาทิเช่น การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารค่าใช้สอยอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ รวมทั้งรู้จักออมเงินเสริมเติม
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นมนต์ที่ท่องรวมทั้งภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินคนหนึ่งแปลงเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความนับถือปฏิบัติตนประพฤติตัวตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความเพียงพอ ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงพึงจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของอยากได้หากแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำบาก
ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะมั่งมีด้วยแนวทางไหนก็ไม่มีความจำเป็นหรอกขอรับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือประกาศเพียงเท่านั้น